Uitgave: Opregte Steenwijker Courant 19/06/2009
Klant: RMI