Aantal zieken en sterfgevallen in buitenland vermijdbaar door goede voorbereiding

Nederland reist steeds meer en Nederland reist steeds verder. Daar zijn risico’s aan verbonden, risico’s die niet altijd juist worden ingeschat. Eén op de 10 reizigers heeft een chronische aandoening en de oudere reiziger loopt een verhoogd risico op infecties. Twee op de tien reizigers zijn niet goed beschermd tegen malaria.

En net als in vorige jaren is bijna de helft van de Nederlandse reizigers onvoldoende beschermd tegen hepatitis A. Uit een ander onderzoek blijkt dat infectie vaak de doodsoorzaak is in Afrika. Dat zijn de opvallende resultaten uit onderzoeken die vandaag zijn gepresenteerd tijdens de opening van de Vakantiebeurs in Utrecht. De belangrijkste conclusie is dat er nog veel winst valt te behalen in het risicomanagement van de Nederlandse reiziger. En daarmee in het verminderen van het aantal zieken en sterfgevallen in het buitenland.

De Nederlandse reiziger

Meer dan 400 Nederlanders zijn eind 2009 bij het jaarlijkse Schiphol onderzoek ondervraagd over hoe ze zich beschermen tegen infectieziekten op hun reis naar ‘verre’ landen. De opvallende uitkomsten over de bescherming tegen malaria en hepatitis A komen ook in de voorgaande onderzoeken naar voren. Zo blijkt uit het Schiphol onderzoek van 2009 dat ruim 10% van de Nederlandse reizigers zelfs bij een reis naar een hoog risicoland als Gambia geen malariatabletten slikt. “Daarom sterven er nog steeds Nederlanders aan malaria”, verklaart Dr. Pieter van Thiel. Dat vind ik onbegrijpelijk. Een reiziger moet zorgeloos van een vakantie kunnen genieten. Een goede reisadviseur heeft hier oog voor en de reiziger heeft zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid.”

Sterfgevallen door infectieziekten zijn te vermijden

Naast de uitkomsten over bescherming tegen malaria en hepatitis A, blijkt uit het onderzoek dat 10% van de Nederlandse reizigers een chronische ziekte heeft. Chronisch zieke mensen lopen een verhoogd risico in het buitenland. Een ziekte als reuma, Crohn of diabetes kan van negatieve invloed zijn op de weerstand tegen infecties. Vanwege de ziekte zelf, maar ook door medicatiegebruik. “Hepatitis kan voor reizigers met minder weerstand, bijvoorbeeld ouderen, zeer ernstig of zelfs dodelijk zijn. Het is belangrijk dat de reiziger zich hiervan goed bewust is”, vertelt Dr. David Overbosch van het Travel Clinic Havenziekenhuis Rotterdam dat onderzoek heeft gedaan naar het aantal Nederlanders dat in het buitenland is overleden en de oorzaak daarvan. De respondenten (N=1818 huisartsen) gaven aan dat uit hun praktijk de afgelopen twee jaar 253 patiënten in het buitenland zijn overleden. Hart- en vaatziekten vormen met ruim de helft de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door ongelukken met 14%. De situatie van de gezondheidszorg kan zeer sterk afwijken van dat wat wij in Nederland als standaard ervaren. Overlijdensgevallen zijn voor 7% het gevolg van infecties. Overbosch: “Dat zijn juist de doodsoorzaken die wellicht te vermijden waren met voorlichting en een goede voorbereiding. Dit moeten we in Nederland nog beter regelen. Daarom is het belangrijk om samen met de reisbranche de reiziger blijvend te informeren over de mogelijke gevaren bij het reizen en de preventie tegen infectieziekten.”

De Vakantiebeurs

De Vakantiebeurs vervult volgens de deskundigen een belangrijke rol in het informeren van reizigers over het nut van goede bescherming. In combinatie met andere nuttige initiatieven die al zijn ontplooid, moet zo het risicomanagement van de Nederlandse reiziger verbeterd kunnen worden. Dergelijke initiatieven van websites, zoals  http://www.gezondopreis.nl/  zijn van groot belang  in het voorlichtingstraject. Gezondopreis.nl is bovendien een vertrouwd gezicht op de Vakantiebeurs. Al bijna 15 jaar laten jaarlijks duizenden reizigers naar risicogebieden zich hier gratis adviseren over risico’s, de te nemen maatregelen en eventuele vaccinaties door medewerkers van onder andere deskundig GGD, de Travel Clinic Rotterdam en het Tropencentrum AMC.

Opvallende resultaten onderzoeken

  • Trauma en infecties belangrijke (mogelijk vermijdbare) oorzaken van ziekte en overlijden in buitenland
  • de Nederlandse reiziger beschermt zich nog onvoldoende tegen infectieziekten
  • 40% NIET gevaccineerd tegen hepatitis A
  • ca. 20% neemt GEEN malariatabletten mee
  • specifieke groepen reizigers verdienen ook specifieke voorlichting en advisering
  • 1 op de 10 reizigers heeft een chronische ziekte
  • oudere reiziger loopt verhoogd risico op infecties
  • blijvende samenwerking reisbranche – vaccinatiecentra in de voorlichting van reizigers noodzakelijk