Recente cijfers van het Office of Travel & Tourism Industries (OTTI) geven interessante informatie over het aantal bezoeken aan de USA. In tegenstelling tot de officiële halfjaar cijfers die nog een terugloop van maar liefst 16,5% lieten zien, lijkt er een flink herstel in de pijplijn te zitten. Het aantal Nederlanders dat in de maand juli de oversteek naar de USA maakte, loopt nog maar 5% achter op het recordjaar 2008. Dit zorgt er mede voor dat de ‘Year to Date’ cijfers inmiddels ‘slechts’ 12,2% achterlopen voor wat betreft Nederland. Wereldwijde aankomsten lopen 10% achter op vorig jaar.

Zakenreiziger raakt verder achter

Als we deze cijfers uitsplitsen naar zakelijk en toeristisch verkeer, dan blijkt waar de echte klappen vallen. Het zakelijk aandeel (een kleine 20%) is maar liefst 25% teruggelopen terwijl het toeristisch aandeel slechts 9% achterblijft op 2008. Dit cijfer staat overigens in schril contrast met de ANVR-GfK Travelscan welke een dramatische afname laat zien van maar liefst 25% op boekingen voor de USA.

ANVR-GfK Travelscan slaat de plank mis

De cijfers laten eens te meer het gevaar van een instrument als de Travelscan zien. Deze meet namelijk slechts de pakketreizen van bij de ANVR aangesloten touroperators. Voor de buitenwereld is niet duidelijk dat dit segment slechts 15% van het totaal aantal reizigers naar de USA vertegenwoordigt. Wel kunnen er een aantal relevante conclusies worden getrokken op basis van beide cijfers; de consument kiest er steeds vaker voor niet via de traditionele kanalen te boeken, althans voor wat de USA betreft.

Voorspelling voor 2009

Arjan Helle, directeur van Target Travel Marketing, durft hier ook nog wel een voorspelling aan toe te voegen. Hij verwacht dat de USA zich als toeristische bestemming nog verder zal herstellen, mede dankzij de publiciteit rond 400 jaar Hudson & New York. Hij denkt dat de uiteindelijk ‘schade’ over heel toeristisch 2009 beperkt zal blijven tot minder dan 5%. Over het doorzetten van dit herstel in 2010 heeft hij lichte bedenkingen: “Anders dan in de auto industrie en de huizenmarkt zou de consument voor wat betreft vakanties de hand juist in 2010 nog wel eens op de knip kunnen houden”.

Vakantiebeurs

Overigens lijken veel Amerikaanse bestemmingen en USA aanbieders 2010 positief in te zien. Het door Target Travel Marketing georganiseerde Bezoek Amerika paviljoen op de aanstaande Vakantiebeurs in Utrecht is groter dan ooit.