Één op de drie Nederlanders vergeet vaccinatie te declareren

Hoewel steeds méér Nederlanders goed voorbereid en met de juiste vaccinaties op reis gaan, blijkt één op de drie zich er niet van bewust dat deze kosten gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Dit blijkt uit een onlangs door Vaccinatiecentrum Nederland gehouden onderzoek. Een deel van hen gaat er vanuit dat vaccinaties nooit worden vergoed door de verzekering en een deel staat er gewoon niet bij stil. In de praktijk blijkt dat 80% van de verzekerden recht heeft op gedeeltelijke of volledige teruggave.

Eigen risico

Aanvullend goed nieuws is dat de vergoeding niet onder het “eigen risico” valt: als er recht is op teruggave dan wordt het bedrag daadwerkelijk uitbetaald. Op www.vacned.nl staat een volledig overzicht van de verzekeraars, de aangeboden pakketten en de vergoeding die wordt gegeven. Dit varieert van 100% tot 75% of helemaal niets. In sommige gevallen is er een maximum bedrag per kalenderjaar. Het kan daarom zinvol zijn hier rekening mee te houden. Te denken valt aan het “spreiden” van een serie van 2 of 3 prikken (bijvoorbeeld voor Hepatitis A en B) over twee kalenderjaren. Of bijvoorbeeld vlak voor een reis malariatabletten aan te schaffen, maar de langdurig werkende vaccinaties zoals DTP (10 jaar), Hepatitis A (25 jaar) en Hepatitis B (levenslange werking) al veel eerder te laten toedienen.

Overigens kan men over het algemeen nota’s tot 2 jaar na dato nog declareren bij de verzekeraar. Op www.vacned.nl staat meer informatie over de vergoedingen die verzekeraars geven en kan men desgewenst meteen een afspraak maken bij één van de 8 prikpunten van Vaccinatiecentrum Nederland. VacNed heeft vestigingen in Amsterdam, Breda, Harderwijk, Houten, Leusden, Nieuwegein, Utrecht en Zeist.