In de afgelopen maanden is het bestuur van het Canada Marketing Committee (CMC) druk bezig geweest met het herpositioneren van de stichting. In mei 2024 werd tijdens Rendez-vous in Edmonton wederom duidelijk dat Nederland geen Key International Market voor Destination Canada is. Dit zal ook niet veranderen op korte termijn. Tegelijkertijd willen veel Canadese provincies, lokale DMC’s en andere organisaties wel graag investeren in de Nederlandse markt. Dit geeft potentie om het CMC verder te groeien en de contacten met de Canadese partners verder te versterken. Het CMC biedt namelijk een laagdrempelig mogelijkheid om direct met de Nederlandse markt in contact te komen.

Om dit te bereiken heeft het CMC de volgende stap genomen in de professionalisering van de stichting. De bestuurstaken en uitvoerende taken worden gescheiden. Target Travel Marketing (TTM) zal vanaf medio juni 2024 de verantwoordelijkheden van het secretariaat op zich te nemen. TTM is benaderd wegens de kennis en ervaring met Visit USA en omdat zij de organisatie van het Canada paviljoen op de Vakantiebeurs organiseren.
Nieuwe organisatiestructuur van het CMC:
  • Bestuur: Wolfgang Hendrix (Voorzitter), Else Schepers, Lynnette Hartsink, Paul Backer en Roderick Aalbers
  • Secretariaat: Alle uitvoerende taken gaan via Target Travel Marketing
  • Correspondentie: [email protected]
  • Website: youcanada.nl 

Wij kijken uit naar de samenwerking met het CMC om de positionering van Canada op de Nederlandse markt te versterken!

Stichting Canada Marketing Committee (CMC) houdt zich bezig met het actief promoten van Canada als vakantiebestemming bij Nederlandse reizigers en trade, samen met haar members. Dit zijn o.a. touroperators, airlines, en camperverhuurders.